Схема рефлекторної дуги позначена і підписана

схема рефлекторної дуги позначена і підписана
Але будь-який рефлекс не закінчується роботою виконавчих органів у відповідь на зовнішнє подразнення. Багато процесів в організмі є біоелектричними, що зумовило виникнення таких методів, як електроенцефалографія (дослідження електричної активності мозку), електрокардіографія (дослідження активності серця) та ін. Отже, ендокринна та імунна системи є регуляторними системами і здійснюють в організмі людини гуморальну та імунну регуляцію. ДІЯЛЬНІСТЬ Навчаємося пізнавати Самостійна робота з таблицею Порівняйте нервову, ендокринну та імунну регуляторні системи, визначте подібності та відмінності між ними. Імунна регуляція – це регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи. Ці механізми регуляції функцій між собою тісно взаємопов’язані.


Захисна функція травної системи полягає в знешкодженні мікроорганізмів та шкідливих сполук. Еферентне нервове закінчення утворює нервово-органний синапс з м’язовими волокнами, міоцитами, кардіоміоцитами, секреторними клітинами. У відповідь на виділення нейромедіатора в синапсі відбувається скорочення або розслаблення м’язу, секреція. Але ж для кожного з нас життєво важливим є розуміння того, що таке наше тіло, як воно упорядковане і як працює, що його підтримує, а що виводить з рівноваги. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини від­ буваються не завжди однаково. У здорової людини це пов’язано з віком, фізичним станом організму, статтю, масою тіла тощо.

Знання організму людини застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Упорядкованість як найзагальніша властивість живого має особливості, притаманні кожному з рівнів організації організму людини. Для найпростіших моносинаптичних рефлекторних дуг поняття «центр» є умовним, оскільки обробка і фільтрування вхідних потенціалів відбуваються у синапсі між аферентним нервом і моторним нейроном. Назвіть рівні організації тваринного організму. 1 2 3 4 5 6 Поміркуйте! «Ми живемо у світі, у якому люди знають набагато більше про внутрішнє улаштування автомобіля або ж про роботу ноутбука чи сенсорного телефона, аніж про власний організм. Імунна система – це сукупність органів, що утворюють спеціальні хімічні сполуки й клітини для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи. До центральних органів імунної системи належать червоний кістковий мозок і тимус, а до периферичних – мигдалики, апендикс, лімфовузли. Воно виконує енергетичну, харчову, регуляторну, інформативну та захисну функції.

Похожие записи: