Схема вмикання варікапа

Варика́п (акроним от англ. vari(able) — «переменный», и cap(acitance) — «[электрическая] ёмкость») — электронный прибор, полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Переваги фотоємнісних датчиків оптичного випромінювання на основі МДН-структур в порівнянні з традиційними фоторезисторними і p-i-n фотодіодами (в першу чергу по рівню власних шумів і технології виготовлення) викладені в ряді робіт. Кольцевые трещины в пайках выводов греющихся элементов, вспухшие электролитические конденсаторы, обуглившийся слой краски на резисторах — всё это для ремонтника может являться существенной подсказкой в предположениях о причинах и следствиях неисправности. Постійне опромінення впливає на характеристики діода, а тому діоди можна використовувати не тільки для детектування частинок, а й для вимірювання доз опромінення. При конструировании схем с варикапами следует иметь в виду, что при изменении температуры окружающей среды емкость (и добротность) варикапов меняется. Назву «діод» запропонував у 1919 році Вільям Генрі Еклз, утворивши її від грецької частки ді-, яка означає два та грец. ὅδος — шлях.

Если у SHARP LC-26LE320RU-BK нет изображения, звук есть и каналы переключаются, есть вероятность неисправности в цепи светодиодов подсветки панели T260XW06 V.1, либо преобразователя их питания — инвертора. Робочим ділянкою ВАХ зверненого діода є зворотна гілка. Діоди широко використовуються в електротехніці, електроніці та радіотехніці. З різною метою, в залежності від їх характеристик. Варикапите се прилагат като настройващи елементи за промяна на приеманата честота във всички нови приемници за радио и телевизия. Паралельне з’єднання діодів застосовують у тому випадку, коли потрібно отримати прямий струм, більший граничного струму одного діода.
Одна така частинка має енергію в сотні тисяч і мільйони електронвольт. При отсутствии внешнего приложенного к электродам напряжения в p-n-переходе существуют потенциальный барьер и внутреннее электрическое поле, возникновение которого обусловлено контактной разностью потенциалов между полупроводниками p-типа и n-типа. Контролер клавіатури сканує рядки й стовпчики, щоб визначити, яку клавішу натиснув музикант. Изменение емкости происходит в направлении увеличения общей емкости с повышением температуры, т.е. температурный коэффициент емкости варикапа (\(\alpha_C\)) положителен и зависит от величины приложенного управляющего напряжения. Вся напруга джерела докладено до діода і є для нього зворотною напругою.

Похожие записи: